Spelregels padel

Padel spelregels

De padel spelregels lijken veel op de spelregels van tennis. Ook bij padel begint een rally met een opslag. De opslag gebeurt altijd onderhands nadat men de bal 1 keer laat stuiteren achter de servicelijn. De bal moet lager dan heuphoogte geslagen worden. De eerste keer wordt de opslag aan de rechterkant van het veld gespeeld, vervolgens aan de linkerkant, dan weer aan de rechterkant en ga zo maar door. De bal moet bij de opslag steeds diagonaal gespeeld worden en in het diagonale servicevlak van de tegenstander belanden. Hierbij mag de bal niet het net en/of omheiningsdraad raken. Wél mag de bal na het stuiten in het diagonale vlak de glazen muur raken en telt de service als in.

Een padel service wordt opnieuw gespeeld wanneer de bal in wordt geserveerd, maar tijdens de service het net raakt. Mocht de bal uit gaan door het net, dan wordt deze bal gewoon als uit geteld en krijg je of je tweede kans, of je bent het punt kwijt.

Net als bij tennis heeft diegene die serveert twee kansen om te serveren. Zijn beide services niet in en kan er dus geen rally gespeeld worden spreekt men van een dubbelfout en is het punt voor de tegenstander. De serveerder moet tijdens het serveren met 1 voet op de grond blijven en mag niet over de servicelijn stappen. Wordt de service ingespeeld dan kan men het punt gaan uitspelen. Tijdens het uitspelen van het punt gelden natuurlijk ook regels. De padel spelregels luiden als volgt:

 • De bal mag slechts één keer stuiteren op de grond.
 • De bal mag gespeeld worden voor of na de stuit eventueel na contact met het glas of de omheining.
 • De bal mag het glas of de omheining niet raken voordat de bal de grond raakt.
 • De bal mag je medespeler niet raken.
 • Als de bal via het speelveld over de muren of omheining wordt geslagen is het normaal gezien een punt. Er is een regel die de spelers toelaat de bal van over de omheining terug te slaan.
 • Hoewel de bal tegen de muren kan stuiteren, mag de bal hierna niet voor een tweede keer de grond raken. De bal moet dus direct terug over het net worden gespeeld.
 • Het is toegestaan een bal direct vanuit de lucht terug te slaan naar de tegenstander. Je kunt de bal zelfs uit het padel veld slaan, zolang deze maar eerst het speelveld van de tegenstander heeft geraakt.

De puntentelling bij padel

Een wedstrijd bestaat uit 2 gewonnen set, 1 set bestaat uit 6 gewonnen games en 1 game bestaat uit 4 gewonnen punten. Eén gewonnen game bestaat dus uit 4 gewonnen punten. De manier van tellen is hetzelfde als die bij tennis. Ben jij aan de beurt voor de opslag en je maakt achtereenvolgend 4 punten, dan staat het 40-0. Het eerste punt is 15-0, het tweede maakt een score van 30-0, de derde een score van 40-0 en de laatste zorgt ervoor dat je de game wint.

Het kan natuurlijk ook dat je tegenstanders een punt maken, voor hun geldt de puntentelling hetzelfde. Op deze manier kan het dan ook 40-40 worden, oftewel deuce. Bij deuce wordt er gespeeld om twee punten verschil en spreekt men van voordeel of nadeel. Op deze manier kan je alsnog de game winnen. De set wordt vervolgens zo uitgespeeld. Het kan natuurlijk 5-5 worden, dan wordt er ook om twee games verschil gespeeld en bij een stand van 6-6 volgt een tiebreak tot de 7.
Voor verder uitleg rondom de puntentelling bij padel zie eerder geplaatste blog: de puntentelling bij padel.

Padel spelregels

Het is belangrijk om te weten dat deze padel spelregels richtlijnen zijn voor het spelen van professionele padel wedstrijden. De International Padel Federation (FIP) stelt dat teams na de eerste, derde en oneven games van speelhelft moeten wisselen. Tijdens een wissel mogen teams 90 seconden pauzeren voordat ze aan de volgende game beginnen. Bovendien mogen spelers tussen elke set twee minuten rust nemen. Spelers krijgen ook 20 seconden pauze tussen elke zes punten voor het wisselen van kant tijdens het spelen van een tiebreak. Er mag niet meer dan 20 seconden rust tussen twee punten zitten om de sport spannend te houden en sneller te laten verlopen.

Wanneer win of verlies je een punt?

Je wint een punt in de volgende genoemde situaties:

 • Je tegenstander slaat een bal in het net
 • De bal stuitert twee keer aan de kant van de tegenstander
 • Je tegenstander slaat de bal buiten het speelveld, buiten de kooi of tegen één van de muren
 • Je tegenstander slaat de bal via het hekwerk in jouw speelhelft
 • De bal raakt een tegenstander
 • Je tegenstander slaat een dubbelfout (service).

In de volgende situaties verlies je een punt:

 • Als de bal na twee keer stuiteren wordt teruggeslagen
 • Je met je racket het net of over het net hangt in het speelveld van je tegenstander
 • Als de bal bij het terugslaan de glazen wanden of het metalen hekwerk van je tegenstander raakt zonder dat de bal eerst stuitert.
 • Als de bal twee keer wordt geraakt in één dezelfde beweging.
 • Als je twee opeenvolgende servicefouten maakt: dubbelfout.
 • In elke situatie waarin je de bal via het metalen hekwerk of de grond van het eigen speelveld slaat.

Service en speelkant wisselen

Vooraf aan de wedstrijd krijgen beide padelkoppels 5 minuten de tijd om zich warm te spelen. Na deze 5 minuten zal men met behulp van de Spaanse tos (voornamelijk op lager niveau) bepalen wie de wedstrijd met service mag starten. Indien jij de Spaanse tos wint, kan je kiezen voor service of voor speelkant. Indien jij bepaalt wie met serveren begint mogen je tegenstanders de speelkant bepalen, en natuurlijk geldt dit in omgekeerde richting.

Bij de Spaanse tos wordt de bal in het spel gebracht, waarbij iedere speler de bal eerst één keer moet raken voordat het punt ‘open’ is. Nadat alle vier de spelers de bal hebben geraakt, begint de rally. Wie het punt wint, mag kiezen welk team begint met serveren. Ieder team bepaalt zelf wie van de twee spelers als eerste serveert. Deze volgorde moet vervolgens de rest van de set worden aangehouden. Een eventuele tiebreak hoort hier dus ook bij.

Aan het begin van een nieuwe set mag de volgorde worden veranderd. Echter op hoger niveau, wordt de servicevolgorde of de beslissing van kant genomen door de tos van een munt. Het team dat de tos wint mag vervolgens de keuze maken uit de service of speelkant.

Previous Post
padel puntentelling

Puntentelling bij padel

Next Post
padel amstelveen

Padelbaan Dunamar

Related Posts
padel tennis

Wat is Padel tennis

Inhoudsopgave Hide Hoe spreek je het uit?Een stukje geschiedenisEen combinatie van tennis en squashPopulariteit padelDe groei van Padel…
Lees meer